หน้าหลัก

กิจกรรม UBI


โครงการอบรมปฏิบัติการ Young Entrepreneurs เรื่องระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 (อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) Internet ofthings

14102228_10205400343327923_914760163378454324_n
โครงการอบรมปฏิบัติการ Young Entrepreneurs เรื่องระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

กิจกรรมการอบรมโครงการ Y.E.S IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา

14074569_10210410469841079_39980120_o
กิจกรรมการอบรมโครงการ Y.E.S IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา

กิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ss6
ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์


sample
g02